کار و کارگر | سرگرمی اطلاعیه

کار و کارگر | سرگرمی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

پدوفیلیا (Pedophilia) یا بچه به همراهزی یک اختلال روانی هست که فرد مبتلا به همراه تخیل یا عمل واقعی مکرر و انجام گرفتید در فعالیت جنسی به همراه کودکان درگیر می‌شود.

یکی از ناآسوده کننده‌ترین اختلالات و نابهنجاری‌های
جنسی اختلال پدوفیلیا یا بچه به همراهزی هست که به موجب آن یک فرد بزرگسال به کودکانی که
از لحاظ جنسی
نابه همراهلغند، تمایلات جنسی غیر قابل کنترل دارد.
این موضوع ممکن هست گاهی به شکل وحشتناکی درآید مثل زمانی که کودکان انواع شکنجه‌های
هولناک مانند ربوده انجام گرفتن و سوء هستفاده جنسی را برای مدت تعداد ماه یا حتی تعدادسال متحمل
می‌شوند یا اینکه ممکن هست پس از سوء هستفاده به قتل برسند.
گرچه این موارد افراطی نادر هستند ولی متاسفانه میزان شیوع آزار جنسی کودکان
به همراهلهست
. در این مقاله به همراه این اختلال و نکاتی که به والدین کمک می‌کند از آزار جنسی کودکشان پیشگیری کنند آشنا می‌شویم.

پدوفیلیا چیست؟

میل جنسی به کودکان یا بچه ‌به همراهزی Pedophilia))
یک اختلال روانی هست که مشخصه آن تخیل یا عمل واقعی درگیر انجام گرفتن در فعالیت جنسی به همراه کودکان
هست. افراد پدوفیل فعالیت جنسی به همراه کودکان را یا ترجیح می‌دهند و یا منحصرا از فعالیت
جنسی به همراه کودکان از همان جنس یا کودکان از جنس دیگر به لذت و هیجان جنسی دست پیدا می‌کنند.
به
عبه همراهرت دیگر افراد مبتلا به 
پدوفیلیا به مدت حداقل ۶ ماه، خیال‌پردازی‌های برانگیخانومده جنسی، یا رفتارهای مکرر و انجام گرفتیدی دارند که فعالیت جنسی به همراه کودک یا کودکان زیر سن بلوغ ( عموما ۱۳ ساله یا کوچکتر) را شامل می‌شود. عمل انجامن فرد مطابق این امیال موجب ناآسودهی یا اختلال انجام گرفتید می‌شود.  فرد مبتلا حداقل ۱۶ ساله هست و دست کم ۵ سال بزرگتر از کودک قربه همراهنی می‌به همراهانجام گرفت. پدوفیل می‌تواند پیر یا جوان، آقا یا خانوم به همراهانجام گرفت اگر
چه اکثریت بزرگی از آن‌ها آقا هستند و تقریبه همراه ۷۵% آنها دخترها را به عنوان قربه همراهنی خود
انتخاب می‌کنند. 

انواع پدوفیلیا

گرچه طبق تعریف بچه‌به همراهزها جذب کودکان می‌شوند
اما ترجیحات جنسی و رفتار آنها خیلی متفاوت هست. برخی تکانه‌های خود را بروز نمی‌دهند
بلکه خیال‌پردازی‌ها و تمایلات ناآسوده کننده آزار رساندن به کودکان دارند
. برخی دیگر تمایلات خود را بروز داده و طبق تکانه‌های بچه به همراهزی خود عمل
می‌کنند. برخی از آنان اعمال خود را به
افشای خود یا هستمنا در مقابل کودک، لخت
انجامن کودک، نوازش انجامن اندام‌های تناسلی کودک، بدون تماس جنسی محدود انجامه و برخی
دیگر کودک را به مشارکت در فعالیت جنسی از قبیل فعالیت دهانی- تناسلی و آمیزش مهبلی
یا مقعدی وامی‌دارند.
طبق یک طبقه بندی افراد پدوفیل به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

مزاحمان موقعیتی: مزاحمان موقعیتی رانجام گرفت جنسی بهنجار دارند.
آنها در بزرگسالی عمدتا رابطه به همراه سایر بزرگسالان را دوست دارند. به همراه این حال، در برخی
موقعیت‌ها، مثلا در زمانی هسترس زا، تکانه نیرومند رابطه جنسی به همراه کودک بر آنها چیره
می‌شود
. مزاحمان موقعیتی به جای اینکه بعد از این
اتفاق احساس آرامش کنند ناآسوده می‌شوند
.

مزاحمان ترجیحی: در مورد مزاحم ترجیحی، رفتار بچه به همراهزی در
شخصیت و سبک خانومدگی او تثبیت انجام گرفته هست و او کودکان، مخصوصا پسرها را ترجیح می‌دهد. او
مصلحتی ازدواج می‌کند، برای اینکه نزدیک کودکان یا پوششی برای اختلالش به همراهانجام گرفت.
مزاحم ترجیحی هیچ اشکالی در رفتارش نمی‌بیند. اگر اشکالی هم وجود داشته به همراهانجام گرفت از نظر
او به خاطر آن هست که جامعه صرفاً نوع ابراز تمایل جنسی او را نمی‌پسندد.

متجاوز جنسی به کودک: متجاوز جنسی به کودک، سوءهستفاده کننده
خشن از کودک هست که رفتارش جلوه‌ای از کشش‌های جنسی خصمانه هست
.

پدوفیلیا ، کودک آزاری ، آزار جنسی کودکان

علت پدوفیلیا

زیادی از کارشناسان پدوفیلی را ناشی از
عوامل روانی و نه از ویژگی‌های بیولوژیک می‌دانند. بعضی از آن‌ها فکر می‌کنند که این اختلال نتیجه مورد آزار جنسی قرار گرفته انجام گرفتن، خود فرد در کودکی هست. اگر چه همه پدوفیل‌ها
خود در کودکی مورد آزار جنسی قرار نداشته‌اند. 
بعضی دیگر از کارشناسان فکر می‌کنند که
پدوفیلی از تعامل نامعقول و پاتولوژیک فرد به همراه پدر و مادر خود در طول سال‌های اولیه
خانومدگی ناشی می‌شود. همچنین اغلب سوء هستفاده جنسی از کودکان در موقعیت خانواده‌هایی
روی می‌دهد که به همراه تعارض هیجانی و جسمانی قابل ملاحظه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند
. در برخی مواقع نیز این اختلال را به همراه اختلالات شخصیتی مانند شخصیت ضداجتماعی مرتبط می‌دانند.


درمان پدوفیلیا

افراد مبتلا به این اختلال خیلی دشوار درمان
می‌شوند. تکمیلا مشخص انجام گرفته که پدوفیلی به قدری در منش بچه‌به همراهزها تثبیت انجام گرفته هست که بعد
از تعداد دوره حبس یا درمان، به رفتار آزارنده خود برگشت می‌کنند
.

درمان‌گرانی که در محدوده دیدگاه زیستی فعالیت
می‌کنند، برای درمان پدوفیلیا سیستم درون ریز و کاهش سطح هورمون
تستوسترون را دنبال قرار داده‌اند. برای این منظور از روش‌های زیر
هستفاده می‌کنند:

 • تجویز هورمون خانومانه‌ پروژسترون
 • تجویز داروهای ضد آندروژن
 • تجویز ماده‌ای که به همراه جلوگیری از فعالیت
  غده هیپوفیز ترشح تستوسترون را کاهش می‌دهد
 • اختگی یا برداشتن بیضه‌ها یا جراحی هیپوتالاموس
  به قصد از بین بردن تولید تستوسترون

گرچه این مداخلات تأثیر مثبتی دارد به همراه این
حال ترکیب انجامن درمان‌های پزشکی به همراه روان درمانی ضروری به نظر می‌رسد
درمان‌های روانشناختی بچه‌به همراهزی، روش‌های
رفتاری، فنون شناختی-رفتاری را شامل می‌شوند
:

 • علوم رفتاری علاوه بر اینکه قصد دارد رفتار
  نامعقول را خاموش و رفتار معقولی را جایگزین آن کند می‌خواهد روش‌های جامعه پسند برقرار
  انجامن رابطه به همراه سایر بزرگسالان را تقویت کند. این درمانگران سعی می‌کنند جذب انجام گرفتن بچه به همراهز به کودک به عنوان دنبال جنسی را به همراه موضوع بزرگسال
  معقولی عوض کنند. به طور مثال به او تعلیم می‌دهند هنگام خودارضایی تصویر ذهنی کودک
  را به همراه تصویر ذهنی فرد بزرگسال هنگام رسیدن به ارگاسم عوض کنند.
 • مداخله‌های شناختی درمان روانشناختی به
  درمانجو کمک می‌کند به همراه هستفاده از روش‌هایی موقعیت‌های مشکل‌آفرین را شناسایی و از
  آنها اجتناب انجامه و خویشتن داری را در خود تقویت نمایند.

از آنجا که افراد مبتلا به این اختلال حتی
به همراه وجود درمان فشرده بلندمدت به همراهز هم ممکن هست رفتارشان را تکرار ‌کنند، به همین جهت
متخصصان و پژوهشگران نتیجه گرفتند که برای درمان این اختلال، به یک درمان تعداد جنبه‌ای
نیاز هست. آرزونجامهای درمانی که آمیزه‌ای از فنون مختلف درمان و مخصوصا گروه درمانی
را در بر داشته به همراهانجام گرفت.

اختلال پدوفیلیا ، بچه به همراهزی ، بچه خواهی ، میل جنسی به کودکان

نکات حیاتی در مورد پدوفیلیا و مراقبت از
فرخانومدان

 • چون قربه همراهنیان پدوفیل‌ها کودکان هستند، پدوفیل‌ها
  اغلب خدمات خود را به تیم‌های ورزشی، مدارس و یا سازمان‌های مذهبی یا مدنی که در ارتبه همراهط
  به همراه کودکان هستند ارایه می‌کنند. آن‌ها متاسفانه
  اغلب مهارت‌های بین فردی نیکوی به همراه بچه‌ها دارند و به آسودهی می‌توانند اعتماد کودکان
  را به دست آورند.
 • اغلب پدوفیل‌ها بهره هوشی پایینی دارند.
 • در برخی موارد، پدوفیل‌هایی که کودکان خانواده
  خود برای آن‌ها جذاب هستند ممکن هست کمک خود را به بستگان به عنوان پرستار کودک ارایه
  دهند.
 • افراد پدوفیل معمولا در دوران بلوغ به مشکل
  خود پی می‌برند و فعالیت خود را در سنین میان‌سالی شروع می‌کنند. ۳۰ درصد آقاان آن
  را در دوران بلوغ تجربه می‌کنند.
 • پدوفیل‌ها آشنا هستند. هیچ گاه کودکتان
  را تنها به همراه بزرگتر از خودش (حتی اقوام نزدیک) رها نکنید.
 • پدوفیل‌ها اغلب متاهل هستند و بچه هم دارند.
  پس به هیچ عنوان به کسی که خود پدر یا مادر هست به عنوان شخص قابل اعتماد نگاه نکنید.
 • کودکان هیچ گاه تجاوزگر را رسوا نمی‌کنند.
  از هر هشت کودک مورد تجاوز تنها یک کودک آزار جنسی را گزارش انجامه هست.
 • مشاوره در دوران دبیرستان در شناسایی پدوفیل‌ها
  تکمیلا موثر هست و همچنین دولت به همراهید امکاناتی را فراهم کند تا از
  تمام بزرگسالانی که به همراه کودکان سروکار دارند
  تست تمایلات جنسی بگیرد.
 • والدین به همراهید مراقب بزرگسالانی به همراهشند که: 
 1. حریم خصوصی کودکان را نادیده می‌گیرند و یا به آن تجاوز می‌کنند.
 2. زمان زیادی را به جای گذراندن به همراه بزرگسالان به همراه کودکان می‌گذرانند.
 3. بدون هیچ دلیلی برای کودکان هدایای گران قیمت می‌خرند.
 4. در شما احساس ناخوشایندی به وجود می‌آورند بدون آن که دلیل این احساس
  را بیابید.
 5. به نظر می‌رسد که کودک شما یا دیگر کودکان از او می‌ترسند و تمایل ندارند
  به همراه آن‌ها تنها بمانند.
 • در نهایت وظیفه حفظ کودک در برابر مبتلایان
  به اختلال پدوفیلیا برعهده والدین هست بنابراین سهل انگاری نکنید و به امید این که
  کودکتان آزار جنسی را گزارش می‌دهد او را به همراه آشنایان نامطمئن تنها نگذارید.

گروه روانشناسی ستاره

[ad_1]

مطلب اختلال پدوفیلیا یا بچه به همراهزی (میل جنسی به کودکان) چیست؟ در سایت بزرگ کار و کارگر | سرگرمی

0 نظر تا کنون ارسال شده است.

نظرات بسته شده است.