کار و کارگر | سرگرمی اطلاعیه

کار و کارگر | سرگرمی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

الگوپذیری کودکان از والدین حیاتیترین عامل در شکل‌گیری رفتار کودک می‌به همراهانجام گرفت. کودکان از محیط و رفتار والدینشان یاد می‌گیرند نه از توصیه‌های والدین.

کودکان آنگونه می‌شوند که والدینشان هستند. آنچه که در جلوی کودک انجام می‌دهید یا می‌گویید بر تفکر و رفتار او اثر
می‌گذارد چون شما الگوهای کودک محسوب می‌شوید
. کودکان از طریق تقلید انجامن یاد می‌گیرند. پتانسیل کودک برای مشاهده و
تقلید کیفیت شگفت انگیزی هست. دانشمندان به این ویژگی کودک الگوپذیری می‌گویند. کودکان
حرف زدن را از طریق مشاهده و تقلید انجامن یاد می‌گیرند. همچنین نگرش‌ها، ارزش‌ها،
ترجیحات شخصی و حتی برخی از عادات را از این
طریق می‌آموخانومد.
بنابراین والدین بر یادگیری کودکان نفوذ
زیادی دارند و لازم هست که در مورد رفتار خود به دقت فکر کنند.

چگونه می‌توان الگوی نیکوی برای بچه‌ها بود؟

موضع تدافعی نگیرید. وقتی کودکتان رفتار بد شما را تقلید می‌کند
حالت تدافعی به خود نگیرید. به جای آن از این موقعیت هستفاده کنید که این وضعیت بد
را به فرصت آموخانومده به همراه ارزشی تبدیل کنید.
برای مثال اگر دیدید
فرخانومدتان از کلمات بدی هستفاده می‌کند که شما در عصبه همراهنیت به کار برده‌اید، توضیح دهید
که اشتبه همراهه انجامه‌اید که آن کلمه زشت را به زبه همراهن آورده‌اید. معذرت‌خواهی کنید و بگویید
که نبه همراهید فحش می‌دادید و در آن زمان عصبه همراهنی بوده‌اید. به همراه این رفتار مسئولیت خشم خود
را به گردن گرفته و اشتبه همراههتان را پذیرفته‌اید و پوزش خوهسته‌اید
. اکنون شما والدی هستید که اشتبه همراههش را می‌پذیرد و مسئولیت آن را به عهده
می‌گیرد. چنین رفتاری یک ویژگی ارزشمند هست که کودکتان بخواهد از شما الگوپذیری
کند.

کودکان از هر کار والدینشان یک درس می‌گیرند

از هر کاری که ما انجام می‌دهیم کودکان
الگوپذیری انجامه و درس یاد می‌گیرند. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • اگر در مورد سن بچه خود دروغ بگویید تا برای او بلیط
  ارزان قیمت بخرید به همراه این رفتار به کودک خود یاد خواهید داد که دروغ گفتن کاری درست
  هست.
 • اگر همسرتان خانه به همراهانجام گرفت اما در پشت تلفن به کسی که
  خانومگ زده هست بگویید که همسرم منزل نیست به کودک یاد می‌دهید که دروغ چیزی نیکوی هست.
 • اگر خودتان هله هوله بخورید در واقع به کودکتان یاد
  می‌دهید که او نیز می‌تواند هله هوله بخورد.
 • اگر تمام روز به تماشای تلویزیون بپردازید
  به کودک خود می‌آموزید که او نیز می‌تواند تمام روز تلویزیون تماشا بکند.
الگوپذیری کودکان از والدین ، تربیت کودک
 • اگر جر و بحث انجامه و سر کسی داد بکشید در واقع به کودکتان یاد می‌دهید که او می‌تواند چنین کند.
 • اگر از دست بچه‌های خود عصبه همراهنی بشوید انتظار داشته به همراهشید که کودکان شما نیز از دست دیگران عصبه همراهنی بشوند.
 • اگر بر سر کسی که می‌خواهد جای پارک شما را بگیرد داد بکشید به کودک خود بیاموزید که او نیز می‌تواند در این جور مواقع بر سر کسی داد کشیده و فحش بدهد.
 • اگر به جای عصبه همراهنیت به همراه لحن آرام به همراه کسی
  صحبت بکنید در واقع به کودکان خود می‌آموزید که موقع عصبه همراهنیت آرام به همراهشند.
 • اگر به خاطر فحش دادن به کسی از او معذرت
  بخواهید به کودکان خود یاد می‌دهید که مسئولیت اشتبه همراهه خود را بپذیرند.
 • وقتی به همراه دیگران مودبه همراهنه حرف می‌خانومید در
  واقع به کودکان خود می‌آموزید که آنها نیز مودبه همراهنه رفتار کنند.
 • اگر حقوق دیگران را رعایت می‌کنید به کودکان
  خود می‌آموزید که آنها نیز به همراهید حقوق دیگران را رعایت کنند.
 • وقتی نسبت به دیگران مهربه همراهن هستید در واقع الگوپذیری
  کودکتان را به سوی مهربه همراهن بودن می‌کشاند.
 • وقتی نهایت سعی و تلاش خود را به عمل می‌آورید
  بچه‌های شما نیز یاد می‌گیرند که نهایت سعی و تلاش خود را به عمل بیاورند.
 • وقتی به مطالعه می‌پردازید کودکان شما نیز
  یاد می‌گیرند که نسبت به مطالعه نگرش درستی داشته به همراهشند.
 • وقتی غذای سالم می‌خورید و به ورزش می‌پردازید کودکان
  نیز یاد می‌گیرند که غذای سالم بخورند و ورزش بکنند.
 • وقتی شما به عنوان پدر و مادر رفتار مسئولانه پیش
  می‌کنید کودکان‌تان نیز یاد می‌گیرند که رفتار مسئولانه داشته به همراهشند.

بدترین الگو؛ والدین کودک آزار

بدترین مثال اثرات الگوپذیری اپیدمی سوء
هستفاده از کودک هست. اغلب والدین کودک آزار در کودکی خود دچار کودک آزاری انجام گرفته‌اند.
وقتی که پدر و مادر خشن و عصبه همراهنی کودک خود را کتک میخانومد در واقع به آن کودک یاد می‌دهد
که رفتار والدین به همراه کودکان می‌تواند از طریق کتک زدن هم به همراهانجام گرفت. چنین کودکی وقتی بزرگ
می‌شود اغلب به همراه کودکان خود نیز چنین رفتار می‌کند
.

اگر رفتار کودک‌تان به همراهعث نگرانی شما انجام گرفته
هست به دقت در رفتار خود نگاه کنید کودکان چیزی را یاد می‌گیرند که دیده‌اند و به آن
سبک بزرگ انجام گرفته‌اند. اگر در خانواده‌ای بزرگ انجام گرفته‌اند که رفتار مسئولانه‌ای دارد آنها
نیز موقع بزرگسالی رفتار مسئولانه از خود نشان می‌دهند. بنابراین لازم هست برای فرخانومدان
خود بهترین الگویی به همراهشید که می‌توانید. کودکان طوری رفتار می‌کنند که شما به همراه آنها رفتار
انجامه‌اید
.

الگوپذیری کودک ،‌ تربیت فرخانومد ، یادگیری

کودکان از محیط خود تاثیر می‌پذیرند

دومین روشی که کودکان از طریق آن دست به
یادگیری می‌خانومند به همراهتجربه چیزهایی هست که در محیط پیرامونشان وجود دارد. چیزهایی که
در محیط پیرامون کودک وجود دارد، اعضای خانواده، همبه همراهزی‌ها، همسایگان، همکلاسی‌ها،
معلمان، سالن غذاخوری و محل به همراهزی، تلویزیون، فیلم‌ها، کتاب‌ها، مجله‌ها و موسیقی و
غیره را در برمی‌گیرد. اینها عناصر محیط کودک محسوب می‌شود. دنیایی که او را احاطه
انجامه هست
یادگیری از طریق تجربه انجامن، متفاوت از
تقلید انجامن هست. اگر کودکی قوری داغی را بلند کند یاد می‌گیرد که وسیله و غذای داغ
انگشتان او را می‌سوزاند. کودک در مورد غذای داغ از طریق تجربه یاد می‌گیرد نه از طریق
تقلید یا الگوپذیری. لازم هست کودک به همراه محیط خود سازگاری داشته
به همراهانجام گرفت. اگر محیط کودک به همراهزی به همراه عروسک را تقویت کند به همراه عروسک خود به همراهزی خواهد انجام و اگر
به به همراهزی فوتبه همراهل پاداش می‌دهد کودک به به همراهزی فوتبه همراهل رو خواهد آورد و اگر به تعلق به یک
گروه بها بدهد، او به گروهی خواهد پیوست
.

محیط و رفتار، یادگیری کودکان را شکل می‌دهد.
والدینی که به تحصیلات بها می‌دهند کودکانی دارند که در تحصیلات موفق هستند. والدینی
که مشغول کارهای گروهی هستند کودکانی دارند به همراه روحیه کمک کارانه و دشوارکوش. همسایگانی
که به همراه یکدیگر سازگاری دارند کودکانی دارند که به نیکوی به همراه یکدیگر به همراهزی می‌کنند
.

کودکان از گفتار و انجامار ما الگوپذیری
و تقلید می‌کنند. آنها زیادی از رفتارها را از والدینشان یاد می‌گیرند. بنابراین برای
فرخانومدان خود الگوی نیکوی به همراهشید و برای آنها تجاربی را فراهم کنید که ارزش‌ها را به آنها
یاد داده و مشوق مسئولیت پذیری و خویشتنداری به همراهانجام گرفت.

منبع: چگونه به همراه کودک خود رفتار کنیم؟ نوشته دکتر سال سیلور

[ad_1]

مطلب الگوپذیری کودکان از رفتار والدین در سایت بزرگ کار و کارگر | سرگرمی

0 نظر تا کنون ارسال شده است.

نظرات بسته شده است.