کار و کارگر | سرگرمی اطلاعیه

کار و کارگر | سرگرمی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

پرونده پزشکی یک کودک ۱۱ ماهه بریتانیایی که مبتلا به یک بیماری نادر ژنتیکی هست، اخیرا تیتر رسانه های بریتانیا را تسخیر انجامه، و به بحث های گسترده حقوقی، اخلاقی و پزشکی منجر انجام گرفته هست. زیادی از اعضای حیاتی بدن چارلی گارد در پی آسیب انجام گرفتید مغزی از کار افتاده اند و او برای خانومده ماندن از دستگاه‌های پیشرفته بیمارستانی کمک می گیرد.
 

دادگاه حکم داد کودک ۱۱ ماهه کشته شود

والدین چارلی امیدوارند به همراه انتقال او به آمریکا یک شیوه تجربی در درمان این بیماری را که هنوز روی هیچ بیماری آزمایش نانجام گرفته امتحان کنند، اما دادگاه بریتانیا به همراه رد این درخوهست حکم داده که این کار امیدی برای ادامه معنادار خانومدگی ایجاد نمی کند و تنها به ادامه درد و رنج این کودک منجر خواهد انجام گرفت. بنابراین دادگاه به خاموش انجامن دستگاهها حکم داده. قرار هست تصمیم نهایی پس از بررسی شواهد افزایش گرفته شود.

به نظر شما در موارد این چنینی، چه کسی به همراهید تصمیم گیرنده نهایی به همراهانجام گرفت، و چه کسی بهتر از همه «نفع کودک» را درک می کند و می تواند بر اساس آن تصمیم بگیرد: والدین، پزشکان، یا دادگاه؟

والدین به همراه توجه به عشق و علاقه بی حد و حصرشان ممکن هست برای خانومده ماندن کودک او را وارد روندهای درمانی دردناکی کنند که امیدی هم برای درمان قطعی ایجاد نمی کند. برخی از پزشکان ماجراجو هم که به دنبه همراهل یافتن روشهای درمانی جدید هستند ممکن هست از این شرایط برای تجربه های تازه هستفاده کنند و کاهش به جنبه های اخلاقی ماجرا توجه کنند.

به نظر شما در این شرایط دادگاه می تواند تصمیم گیرنده نهایی به همراهانجام گرفت تا از طرف کودک نفع او را تشخیص دهد، یا بهرحال والدین را قیّم نهایی می دانید؟

والدین تا کجا می توانند مسئول چنین تصمیم های حیاتی و حیاتیی دربه همراهره کودک شان به همراهشند؟ 

رکنا

[ad_1]

مطلب دادگاه حکم داد کودک ۱۱ ماهه کشته شود+تصویر در سایت بزرگ کار و کارگر | سرگرمی

0 نظر تا کنون ارسال شده است.

نظرات بسته شده است.