کار و کارگر | سرگرمی اطلاعیه

کار و کارگر | سرگرمی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

«حسام نواب صفوی» به همراه حضور در پلن «من و شما» پاسخگوی سوالات آرش ظلی پور مجری پلن انجام گرفت.

وی در ابتدای گفت‌وگو عنوان انجام که ابداً به آقام نگاه از به همراهلایی ندارد و گفت: من نگاهم نگاه آقام هست و به همراه این آقام بزرگ انجام گرفتم برای همین به کسی ابداً نگاه از به همراهلا ندارم، شاید این شائبه به خاطر این هست که قدم بلند هست!

 

جناب آقا به همراهزیگر: پرونده ازدواجم تحت بررسی هست

 هیچ اصراری برای شبیه انجام گرفتن به الویس پریسلی ندارم

آرش ظلی پور دربه همراهره ظاهر این به همراهزیگر و هستفاده مکرر از رنگ سیاه و سفید در پوشش اش پرسید که او بیان انجام: برای این هستفاده میکنم که سیاه و سفید به همراهید به همراههم برابر به همراهشند و این مخالف نژادپرستی هست!

نواب صفوی به همراه رد این موضوع که متاثر از الویس پریسلی هست و ظاهرش را مشابه او درست می کند گفت: من در خیلی از کارها سعی انجامم از این نوع گریم فاصله بگیرم ، نوع جمجمه ام هست خدادادی هست و هیچ اصراری برای شبیه انجام گرفتن به این خواننده ندارم.

ظلی پور به همراه اشاره به عمل زیبه همراهیی که روی صورت این به همراهزیگر انجام انجام گرفته از او پرسید «چرا حتی فرم موهایت را هم شبیه این خواننده میکنی» که نواب صفوی در پاسخ گفت: من یک عمل زیبه همراهیی انجام دادم که به این خاطر بود که بینی ام شکسته انجام گرفت و مجبور انجام گرفتم عمل کنم. مدل موی من هم همین هست مگرینکه در فیلمی تغییر بدهم. اولین به همراهر خیلی سال پیش قبل از سینما به من گفتند که شبیه این خواننده هستم اما به همراهید بگویم که شبه همراههت به همراه او برایم حیاتی نیست افزایش تفکرش را دوست دارم که نقض نژادپرستی هست.

۶۵ میلیاردتومان فروش اخراجی ها معادل پول الان

نواب صفوی در ادامه این بخش دربه همراهره حضورش در دو فیلم پرفروش دهه ۸۰ و دهه ۹۰ گفت: من هم نهنگ عنبر ۲ را دوست دارم و هم اخراجی ها ۲ ؛ نقش رسول در اخراجی ها ۲ برایم نقش حیاتیی بود چون هر به همراهزیگری دوست داشت آن را به همراهزی کند. برای من آن نقش آسان بود چون خودم بودم.

ظلی پور به همراه بیان اینکه در یکی از مصاحبه هایش به این موضوع اشاره انجامه که دست و پایش مقابل دوربین برای ایفای این نقش می‌لرزیده از او پرسید به همراه این اوصاف چطور نقش برایت آسان بود که این به همراهزیگر پاسخ داد: من به این خاطر آن حرف را زدم که متداوم فکر می انجامم رسول را چه کسی به همراهزی خواهد انجام. یکی از بهترین شخصیت هایی بود که لوتی منش بود و هنوز که هنوز هست من دیالوگ هایش را از آقام می شنوم. به همراهید بدانید که اگر اخراجی ها معادل پول الان میفروخت چیزی حدود ۶۵ میلیارد تومان می انجام گرفت.

نمی‌دانستم رضا یزدانی به همراهزی هم می‌کند

وی در بخشی از گفت‌وگو به همراه تماشای تصویر رضایزدانی و در پاسخ به این پرسش که چقدر موافق هست یک خواننده به همراهزیگر هم به همراهانجام گرفت گفت: رضا همسفر خیلی نیکوی هست و خواننده خیلی نیکوی هم هست. اما من نمیدانستم که به همراهزی هم می‌کند! در کل به همراهید بگویم که این فرمول که هم به همراهزیگر به همراهشی و هم خواننده در کل دنیا جواب نداده هست. مطمئناً اگر جواب می داد من خودم این کار را می انجامم! چراکه من اول میخوهستم خواننده بشوم اما بعد پشیمان انجام گرفتم و تصمیم گرفتم به همراهزیگر شوم و به همراهز تصمیمم عوض انجام گرفت و به سمت حقوق آمدم. من برای همه کارهایی که میکنم تحصیلات آکادمیکش را دارم.

پرونده شکایت از تهیه کننده «توفیق اجبه همراهری» به خوشی مختومه انجام گرفت

حسام نواب صفوی دربه همراهره سابقه شکایتش از سید کمال طبه همراهطبه همراهیی نیز گفت: آن اتفاق تمام انجام گرفت و من فهمیدم که جناب آقا کمال طبه همراهطبه همراهیی برای آن دیالوگ سوءنیتی نداشت و بعدش به همراه هم دوست انجام گرفتیم و این دوستی ادامه دارد.

وی پس از این حرف در پاسخ به سوال مجری به پرونده بسته انجام گرفتن شبکه فارسی وان نیز اشاره انجام و گفت: این اقدام از طرف من بوده و این شبکه درنهایت بسته انجام گرفت و پرونده اش مختومه ست.

آن مجری (سالومه) در حدی نیست که از او شکایت کنم

ظلی پور در این بخش به حاشیه اخیر و صحبت های مجری خانوم شبکه فارسی زبه همراهن (سالومه) نیز اشاره انجام و صفوی گفت: آن آدم در حدی نیست که بخواهم از او شکایت کنم از رسانه ملی برای ابه همراهطیل این افراد هستفاده نکنیم.

وی در بخشی دیگر از گفتگو به همراه اشاره به تصویری از گریمی که شبه همراههت زیادی به تمثال های حضرت عبه همراهس (ع) دارد گفت: آن گریم برای حضرت عبه همراهس هست اما اعتقادات قلبی من اجازه نمیداد که تصویر ایشان در کاری پخش شود. این گریم انجام انجام گرفت و درنهایت من این اجازه را به خودم ندادم که آن نقش را به همراهزی کنم. اما شاید برای گریم حربن ریاحی آن را درنظر بگیریم.

در ازدواج مصمم تر انجام گرفتم

به همراهزیگر فیلم «نان ، عشق ، موتور ۱۰۰۰» دربه همراهره اینکه چرا ازدواج نمی کند گفت: الان برای ازدواج مصمم تر هستم اما این موضوع تحت بررسی هست. شاید کسی در خانومدگی ام به همراهانجام گرفت اما مصلحت این هست که از این سوال بگذریم.

نواب صفوی دربه همراهره ملاک هایش برای همسر آینده اش نیز اشاره داشت: کسی به همراهید به همراهانجام گرفت که من و کارم را بفهمد. به همراهزیگری کار دشواری هست و وکالت هم کاردشواری هست و من به همراهید محرم اسرار آقام به همراهشم بنابراین همسر آینده من به همراهید اینها را متوجه بشود.

اگر بخواهم فالوور بخرم ۱۰ میلیون میخرم

وی در پایان در واکنش به شائبه فالوور خریدن برای اینستاگرام گفت: هرگز فالوور نخریدم اگر بخواهم مرتکب چنین این عملی بشوم ۱۰ میلیون میخرم نه ۱۰۰ هزارتا! ما به همراهید بدانیم که فالوور چیزی را برای به همراهزیگر عوض نمیکند و فالوور معیار تشخیص محبوبیت نیست که اگر به همراهانجام گرفت به همراهید فیلم های خیلی از به همراهزیگران بفروانجام گرفت که نمیفروانجام گرفت.

پلن «من و شما» هر هفته جمعه ها به تهیه کنندگی هادی قندی و اجرای آرش ظلی پور تایم ۱۴ روی آنتن می رود.

[ad_1]

مطلب پرونده ازدواجم تحت بررسی هست +تصویر در سایت بزرگ کار و کارگر | سرگرمی

0 نظر تا کنون ارسال شده است.

نظرات بسته شده است.